Máy chạy nhanh và ổn định hơn cả cài bằng đĩa, có thật ko đó ?