Trích dẫn Gửi bởi thanh phong do
bản ghost này nó chẳng khác gị bản cài đặt nên có thể có sẽ đáp ứng đc cho games nhưng với cấu hình cao như vậy thì đc.
vả lại nếu chơi games thì nên dùng cpu 2 nhân thôi thì tốt hơn đừng dùng 4 nhân
vì sao không nên dùng 4 nhân hả bác?