Các nền tảng máy tính để bàn trong Windows 7 (không có starter) cá nhân có thể được điều chỉnh với một vài cú nhấp chuột. Nhưng mà không có một kiến thức kỹ thuật là tùy biến của nền màn hình đăng nhập không thể. Vì vậy, các phần mềm LOGON Abylon wallpaper changer-thực hiện điều này cho bạn. Đơn giản chỉ cần mở hình ảnh vào chương trình. Đây được tối ưu hóa và chuyển đổi hình ảnh sang định dạng cần thiết. Nếu đồ họa nhiều nạp, mỗi khi bạn đăng nhập trong một hình ảnh khác nhau sẽ hiển thị. Ngoài ra một trình bảo vệ màn hình được kích hoạt tại màn hình đăng nhập.
Các tính năng:Thay đổi Windows 7 (starter) màn hình đăng nhập nền
Tự động thay đổi hình ảnh mỗi khi bạn đăng nhập
Kích hoạt một trình bảo vệ màn hình trong màn hình đăng nhập
Tối ưu hóa kích thước và định dạng đồ họa theo các thông số kỹ thuật.
Downloadhttp://upfile.vn/8UoK