e cần tư vấn 1 con hp <10 củ
yêu cầu: nhỏ gọn, nhẹ nhàng... do công việc chỉ cần lướt web, word, excel...

View more random threads: