KMSAuto Lite Portable vTEST Activator Windows 10 & Office 2016KMSAuto Lite Portable là rất mạnh mẽ trong việc kích hoạt Windows và Office như thường trực. đặc biệt là đối với những người bạn của những người gặp khó khăn khi kích hoạt Windows 10
có thể sử dụng các ứng dụng vTEST KMS Auto Lite bởi Ratiborus này.

Tính năng KMSAuto Lite Portable

Đáng tin cậy activator - Nó hỗ trợ Windows Vista và mới hơn (mọi phiên bản) cũng như Office 2007 hoặc mới hơn (tất cả các phiên bản).
Kích hoạt cho cả cuộc đời - Chỉ cần áp dụng các công cụ kích hoạt kích hoạt một lần và chương trình của bạn sẽ làm việc mãi mãi, vì vậy đó là một giải pháp lâu dài.
Nhanh chóng và dễ dàng kích hoạt- Bạn chỉ cần khoảng 10 giây sau khi nhấp vào nút kích hoạt và chương trình sẽ tự động làm các công việc cho bạn.
Sạch sẽ activator - chương trình và mô-đun của nó không có nhúng mã độc hại có thể gây ra rắc rối cho máy tính của bạn. Nó đã được tải về hàng ngàn lần trên toàn thế giới.
Hỗ trợ 32-bit và 64-bit phiên bản - Chương trình này là khả năng hỗ trợ tất cả các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows và Office.
Nhiều xây dựng trong các tính năng - Các chức năng bổ sung của công cụ này, xin vui lòng tham khảo phần dưới đây để biết chi tiết.
KMSAuto Lite Portable Không yêu cầu .NET Framework - Không giống như các chất kích hoạt khác như KMSpico mà yêu cầu cài đặt .net framework là chương trình có thể làm việc.
Các công cụ khác - Công cụ tab Theo chương trình, bạn có thể sử dụng một số công cụ hữu ích như sao lưu và khôi phục lại Windows / Office kích hoạt, chuyển đổi Windows và Office cho các phiên bản VL tương thích, vv
tùy chọn cài đặt nâng cao - Một số công tắc cung cấp quyền truy cập vào các phím GVLK cài đặt và cấu hình lịch công việc. Mọi chi tiết, tham khảo các tập tin readme.
Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ - Nếu bạn sử dụng tiếng nước ngoài của Windows và Office khác ngoài tiếng Anh, công cụ này được hỗ trợ

Link : https://www.fshare.vn/file/6WT2LGBTZ913

Activer Được Windows 10 Anniversary 1607 Update – Phát hành 02.08.2016

Activer Được Windows 10 Insider Preview Build 14901.1000 Update – Phát hành 12.08.2016