Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 59
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Windows 10 Anniversary Update, Version 1607 - Original MSDN ISO

  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="">Windows 10 Anniversary Update, Version 1607[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style=""> [/COLOR]</span></span></span>​
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Link Google Drive: [/COLOR]</span></span></span>http://bit.ly/2bdouBv
  <span style=""><span style="">Cách download file Fshare khi bị lỗi 404: </span></span>http://bit.ly/2b9KH1H
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">--------------------------------------------------[/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updat ed_jul_2016_x86_dvd_9053863.iso[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">Languages: English[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">SHA1: 5A4D2C953D884578A6ADB448BEE5753B80EC1CFA[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(179, 0, 0)">Download: https://www.fshare.vn/file/K16GK6VOH5X1[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updat ed_jul_2016_x64_dvd_9058187.iso[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">Languages: English[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">SHA1: 99FD8082A609997AE97A514DCA22BECF20420891[/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(179, 0, 0)">Download: https://www.fshare.vn/file/VOGX3C4C4ARP[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 Enterprise, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_ 2016_x86_dvd_9060097.iso[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">Languages: English[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">SHA1: 89E415FEC5F4ED23D96CB543D3CEA838F57A10A0[/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(179, 0, 0)">Download: https://www.fshare.vn/file/V9F2Q9SVUAN4[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 Enterprise, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">File Name: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_ 2016_x64_dvd_9054264.iso[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">Languages: English[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">SHA1: F9FFEA3A40BF39CCDE105BB064E153343560D73E[/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(179, 0, 0)">Download: https://www.fshare.vn/file/RR8JRY93EFPZ[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 Education, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2 016_x86_dvd_9055803.iso[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">Languages: English[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA[/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(179, 0, 0)">Download: https://www.fshare.vn/file/H2MM1WACLOEM[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 Education, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2 016_x64_dvd_9055880.iso[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">Languages: English[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD[/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(179, 0, 0)">Download: https://www.fshare.vn/file/YPEKDV3FOTR4[/COLOR]</span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">Folder: https://www.fshare.vn/folder/UE7IQVWLZZMY [/COLOR]</span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">Nguồn: BKAV Forum[/COLOR]</span></span>​
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style="">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 Home Single Language, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">Languages: English[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">CRC-32: 1849021E[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">MD5: 98CF5797ECF2B5DC2253F19D9975D837[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)"><span style="">SHA1:2509E8D2A2DC5C5D0C102BB29F9E8EC8083D8664[/COLOR]</span></span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style=""><span style="color: #b30000">Google Drive: http://bit.ly/2aAfR4R || http://bit.ly/2aAfoTg[/COLOR]</span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 179, 0)">Windows 10 Home Single Language, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]</span></span></span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">File Name: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">Languages: English[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">CRC-32: 56813343[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)">MD5: 566354BC12D351693DB22D830BAA764E[/COLOR]</span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style="color: rgb(20, 20, 20)"><span style=""><span style="color: rgb(0, 59, 101)"><span style="">SHA1: 1B96A03BB876798B5C0D5ED216F8932DE7B9567E[/COLOR]</span></span></span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style=""><span style=""><span style="color: #b30000">Google Drive: : http://bit.ly/2azcU13 || http://bit.ly/2aAffw8[/COLOR]</span></span></span></span>
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]--------------------------------------------------------------------------
  Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x64) - DVD (English)[/COLOR]

  File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483 .iso
  Languages: English
  CRC32 : F1BDFDC0
  MD5 : E39EA2AF41B3710682FE3BBDAC35EC9A
  SHA1: 031ED6ACDC47B8F582C781B039F501D83997A1CF
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Google Drive: [/COLOR]http://bit.ly/2blLhf2 || http://bit.ly/2b2Vtav || https://www.fshare.vn/file/LOELM1ZO48IL
  --------------------------------------------------------------------------
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86) - DVD (English)[/COLOR]

  File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010 .iso
  Languages: English
  CRC32 : F1BDFDC0
  MD5 : E39EA2AF41B3710682FE3BBDAC35EC9A
  SHA1: 45E72D02FF17125C699558719EB946D8E140C9CC
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Google Drive: [/COLOR]http://bit.ly/2aYSu5u || http://bit.ly/2bnnJbt || https://www.fshare.vn/file/C22UUE8L3DB6
  --------------------------------------------------------------------------
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N (x64) - DVD (English)[/COLOR]

  File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x64_dvd_90578 94.iso
  Languages: English
  CRC32 : E8083515
  MD5 : AF568BFBFFB4169AD32B49AAFBBC418E
  SHA1: B5D4911BD53EC5029781ADE0937DAD43C4ED90F6
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Google Drive: [/COLOR]http://bit.ly/2bo41gZ || http://bit.ly/2aORM7a || https://www.fshare.vn/file/G52MN5HOQDCC
  --------------------------------------------------------------------------
  [COLOR=rgb(0, 179, 0)]Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N (x86) - DVD (English)[/COLOR]

  File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x86_dvd_90582 02.iso
  Languages: English
  CRC32 : C6E5371B
  MD5 : 294A7117F804F39C52300BDC324A7A1D
  SHA1: 3F8F9811A7E72ADF88215060E38BA81340DFB0C0
  [COLOR=rgb(179, 0, 0)]Google Drive: [/COLOR]http://bit.ly/2aTQazq || http://bit.ly/2bfPio3 || https://www.fshare.vn/file/FR9NCERBYO7Q

  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">Ghi chú: Windows 10 (Multiple Editions) = Windows 10 Professional and Windows 10 Home.[/COLOR]</span></span>

  [COLOR=rgb(20, 20, 20)]<span style=""><span style="">Một số wed Get link VIP Max Speed nếu bạn không có tài khoản VIP hoặc code tải nhanh: LinksVIP || Link Siêu Tốc || Link Tốc Độ[/COLOR]</span></span>

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Thien Quy
  Mấy bản này có bị lỗi lúc khởi động chờ khoảng 10s không bạn, cài đó giờ nhiều bản mà thấy bản nào khởi động cũng lâu hết @@
  khởi động 10s tính từ khi dí nút nguồn tới khi đăng nhập xong, Windows 10 1151 trên dell vostro 3458 core i5 5250 ram 4G UEFI

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Cái pm Usb download tool ko tạo đc bản Windows 10 (Multiple Editions) thì phải làm sao vậy bác

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi manhnd185
  Cái pm Usb download tool ko tạo đc bản Windows 10 (Multiple Editions) thì phải làm sao vậy bác
  dùng rufus nha bạn

 5. #5
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  đang xài và rất chi là ức chế vì bị lỗi phần mềm illustrator =.=

 6. #6
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  link gốc MSDN à bạn ơi

 7. #7
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi natdoi16
  link gốc MSDN à bạn ơi
  Uhm. Không tin bạn có thể check mã SHA1

 8. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Cám ơn vuive9569 rất nhiều...

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bản multi editton có tính nằng gì vậy top có thể so sánh với bản pro, home, edu, enterprise k ah?

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi techchuan
  Bản multi editton có tính nằng gì vậy top có thể so sánh với bản pro, home, edu, enterprise k ah?
  Windows 10 (Multiple Editions) bao giồm Windows 10 Professional và Windows 10 Home.
  So sánh sự khác nhau của các phiên bản Windows 10 bạn có thể vào đây đọc: https://www.microsoft.com/vi-vn/WindowsForBusiness/Compare

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-25-2016, 12:43 PM
 2. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-16-2016, 10:19 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-02-2016, 03:51 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-28-2016, 04:22 PM
 5. Windows 10 Anniversary Update: version 1607 build 14393
  Bởi seo.nstech trong diễn đàn Windows 10
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-05-2016, 03:56 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:13 AM.
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5 Beta 3.
Bản quyền của 2021 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.