Cây máy này chơi đc lol k cac bạn. Giup mk với

[IMG]http://****************/attachments/wp_ss_20160118_0002-png.19215/[/IMG][IMG]http://****************/attachments/wp_ss_20160118_0002-png.19215/[/IMG][IMG]http://****************/attachments/wp_ss_20160118_0002-png.19215/[/IMG][IMG]http://****************/attachments/wp_ss_20160118_0002-png.19215/[/IMG]