Của mình là con chip Intel Core 2 Quad Q6600 4 lõi nhân nhá..................