cần bản ghost Xp3 + win7 All main some soft.. có hậu tạ :v
Mình đang cần một bạn làm 2 bản ghost Xp3 và Win7 All Main . Có cài sẵn một số app mình có thể cung cấp sau..

Yeu cầu mượt cho cấu hình yếu.. và ko bị lỗi màn hình xanh. Mình sẽ trả fi nhé.. Mình bận quá ngại làm. =='