bạn nào có vui lòng up lại giúp cho mình bản ghostviet v7.2 , do bản này mình xài thấy tốt và nhẹ vì máy hơi yếu, do đĩa cứng hư nên bị mất file ghost rồi. cảm ơn các bạn trước nhé.