Tình hình mình cần 2 bản ghost 32bit và 64bit dành cho tiệm nét
Cấu hình máy ram 2gb và 4gb net cỏ nha cả nhà
Main G41 G45
Card màng hình 1gb
Ram 2gb và 4gb buss 1333 1066
AE nào có bản ghost nào ngon mượt nhẹ share mình với nha .. cảm ơn mọi người