mình đã dùng rồi mà lúc không biết crack phần mềm nên khó quá chuyển qua office 2007 xài bỏ 2003 nhỏ gọn để tải về lên vituralbox test thử xem sao