Khi năm 2017 sắp kết thúc, nhiều SEOer sẽ mong đợi và đặt ra một số mục tiêu cho các chiến dịch của họ trong năm 2018. Trong bài đăng này, tôi sẽ xem xét phương pháp luận về mục tiêu SMART có thể...